REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Serwis-Kop [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 57a, 35-082 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000857432, tel/fax 17 864 31 00, NIP 813-352-97-49 z którą Klienci mogą się kontaktować pod nr tel. 17 864 31 00 oraz poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: www.serwis-kop.pl/kontakt.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu, którego akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.
4. Sklep jest płatnikiem podatku VAT, a Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu wskazano inaczej np. produkty z kategorii wyprzedaż, które mogą nie być pełnowartościowe, gdyż niektóre z nich umieszczone były na wystawie; mogą nosić zarysowania, zadrapania i inne.

II. Zamówienia

1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące działań w Sklepie [dalej ,, Konto”].
2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
3. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
a) Konta założonego po wypełnieniu formularza na stronie Sklepu, za pomocą którego Klient wybiera produkt umieszczając go w koszyku, a następnie potwierdza złożone zamówienie wybierając opcję ,, Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient otrzymuje od Sklepu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta, Sklep rozpocznie realizację zamówienia.
b) Poczty elektronicznej: wysyłając zamówienie na adres e-mail: zamowienia@serwis-kop.pl
c) Telefonicznie pod numerem : 17 864 31 00
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę
6. Zamówienia złożone za pośrednictwem Konta Sklep podsumowuje przesłaniem wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem weryfikacji oraz przyjęcia zamówienia przez handlowca. W przypadku zamówień telefonicznych i złożonych w drodze mailowej na adres: zamowienia@serwis-kop.pl za chwilę zawarcia umowy uważa się moment przesłania wiadomości potwierdzającej weryfikację oraz przyjęcie zamówienia przez handlowca.
7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia.
8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zawarcia umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy płatność następuje przy odbiorze.
9. W przypadku niedostępności produktu oferowanego na stronie internetowej Sklepu i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym Klienta e-mailem niezwłocznie po rozpatrzeniu. zamówienia.
10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
12. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą prowadzone indywidualnie.
13. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
14. Klient może korygować i anulować zamówienie do momentu potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób, o którym mowa w §2 ust. 6 Regulaminu.
15. Umowa sprzedaży produktu między Klientem a Sklepem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany w przez Klienta.

III. Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) Przy odbiorze (za pobraniem) – wówczas zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
b) Przelewem zwykłym - po złożeniu zamówienia Klient drogą elektroniczną (e-mail) otrzymuje numer rachunku bankowego Sklepu wraz ze wskazaną kwotą, którą należy przelać na konto Sklepu.
c) Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez transferuj.pl. – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna,(KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
d) Płatność kartą (Visa, Mastercard): po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient jest automatycznie przekierowany na stronę transferuj.pl w celu dokonania płatności. Bezpiecznej autoryzacji dokonuje firma KIP S.A., a żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do Sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy oraz widoczne w procesie zakupowym przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
3. Warunkiem wydania produktu jest zapłata za produkt i przesyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, w których Klient odbiera produkt osobiście lub przesyłek pobraniowych.

IV. Wysyłka towaru

1. W momencie wysyłki towaru, Klient otrzymuje od Sklepu e-mailem potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail ze Sklepem, który udzieli wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia.
3. Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna - w przypadku towarów ją posiadających oraz dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT lub, na życzenie Klienta, paragon fiskalny.
4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub innej wskazanej na stronie Sklepu).
5. Przesyłki dostarcza firma kurierska. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich jest to zwykle 1-2 dni roboczych od momentu nadania paczki.
6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zarachowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja jest komunikatem wystarczającym do realizacji zamówienia.

V. Reklamacje

1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.
2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do przeznaczenia rzeczy.
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dotyczy to produktów z kategorii wyprzedaży, w których opisie podano informacje o wadach produktu.
4. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania produktu Klientowi.
5. Klient ma 1 miesiąc od zauważenia wady na złożenie do Sklepu żądania przewidzianego w rękojmi chyba że jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Wówczas termin złożenia reklamacji wynosi 1 rok do momentu zauważenia wady.
6. W przypadku wystąpienia wady produktu Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sklepu drogą poczty elektronicznej na adres zamowienia@serwis-kop.pl. lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu: SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57A
7. Zgłoszenie reklamacyjne zaleca się, aby zgłoszenie zawierać następujące dane: imię i nazwisko adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, opis wady, przyczynę reklamacji, podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).
8. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a jeśli tego nie uczyni to automatycznie oznacza, że uznaje roszczenie.
9. O rezultacie reklamacji Sklep poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
10. W razie uwzględnienia reklamacji, Sklep zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
11. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, które Sklep przesyła Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: w formie pisemnej na adres: SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. ul. Podkarpacka 57A 35-082 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@serwis-kop.pl;
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 287). Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt do Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu odstąpienia. Klient może zwrócić Produkt na adres: SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. ul. Podkarpacka 57A 35-082 Rzeszów
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które jest obowiązany ponieść:
a) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w których obie strony umowy są podmiotami profesjonalnego obrotu gospodarczego.

VII. Gwarancje

1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancję na 6, 12 lub 24 miesiące. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu gwarancji.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Jeśli zakupiony wyrób jest przeznaczony wyłącznie dla majsterkowiczów oraz do użytku domowego gwarancja nie będzie uwzględniona jeśli zostanie on wykorzystany do prac profesjonalnych lub zarobkowych oraz ciągłej pracy wyrobu mogącej doprowadzić do jego przeciążenia.
6. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Klient jest zobowiązany do wstrzymania się z jego montażem, niezwłocznego poinformowania Sklepu, zabezpieczenia towaru przed zniszczeniem i złożenia reklamacji.

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami z zastrzeżeniem §8 ust 3 niniejszego Regulaminu.
2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu za klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej jak również spółki prawa handlowego oraz wszelkie podmioty posiadające osobowość prawną.
3. Za konsumenta w zakresie uprawnień wynikających z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru uważa się również osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu towaru bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, zaś z treści umowy wynika, że zakup nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem §8 ust 3 Regulaminu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy określone w § 6 Regulaminu.
5. W wypadku Klientów nie będących konsumentami z zastrzeżeniem §8 ust 3 Regulaminu Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
6. Z chwilą wydania przez Sklep produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep od tej chwili nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu.
7. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8. Do Klienta nie będącego konsumentem z zastrzeżeniem §8 ust 3 Regulaminu nie mają zastosowania postanowienia dotyczące rękojmi określone w § 5 Regulaminu.
9. Gwarancji podlegają właściwie zainstalowane, pracujące w normalnych warunkach eksploatacyjnych, kompletne zamknięte podzespoły, których nie można sprawdzić bez prób ruchowych w szczególności przekładnia jazdy z hydromotorem, reduktor obrotu z hydromotorem, łożysko obrotu. Okres gwarancji na wymienione nowe towary wynosi 6 miesięcy. Pojedyncze elementy wyżej wymienionych podzespołów nie podlegają gwarancji.
10. Ogólne warunki sprzedaży, gwarancji, reklamacji i zwrotów dla klientów nie będących konsumentami LINK

IX. Własność intelektualna

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

X. Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep

1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Rejestracja, Konto Klienta, Formularz kontaktowy oraz Newsletter.
2. Klienci mają możliwość zakupu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Koncie Klienta. Świadczenie usług w ramach Konta (profilu klienta) ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sklepem dotyczącą Konta (Profilu klienta), w każdym czasie poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia do Sklepu drogą elektroniczną lub pisemną. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. Usługa Formularza kontaktowego polega na kontakcie ze Sklepem poprzez wypełnienie danych: e-mail, temat, treść wiadomości i przepisanie kodu z obrazka i następnie wysłanie Formularza kontaktowego.
4. Usługa Formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania kontaktowego za jego pośrednictwem.
5. Korzystanie z usługi Newsletter następuje po zaznaczeniu pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” przy rejestracji w celu utworzenia Konta Klienta.
6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient:
a) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
d) zalecana rozdzielczość ekranu: 1920x1080;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie, a złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
2. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępną na stronie sklepu www.serwis-kop.pl
3. W sklepie internetowym Serwis Kop są zbierane opinie o oferowanych produktach. Opinię może zamieścić każdy nabywca towaru oferowanego przez sklep internetowy, który zakupił towar zarówno w sklepie internetowym, w sklepie stacjonarnym jak również u innego sprzedawcy. Opinie zamieszczone na stronie internetowej serwis-kop.pl nie muszą pochodzić wyłącznie od klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, który jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
5. Regulamin jest dostępny do pobrania przez każdego zainteresowanego i znajduje się na stronie www.serwis-kop.pl Sklepu w dolnej części strony.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.Dz. U. 2020, poz. 344 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Data: 25-12-2014

Podpisał Prezes spółki Wacław Rędziniak

ZAŁĄCZNIKI

1. REGULAMIN SKLEPU - POBIERZ

2. OWS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - POBIERZ

Części do maszyn najlepszych marek

SERWIS KOP Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów
NIP: 813-352-97-49 REGON: 180286726

Godziny otwarcia
Obsługa telefoniczna - poniedziałek - piątek (08:00 - 17:00)
Odbiór zamówień - poniedziałek - piątek (08:00 - 16:30)

EmailKomunikator Gadu-Gadu
GG: 4185846 - Daniel
Telefon
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Telefon komórkowy
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20
close

Wishlist